ตรงนี้ผู้เข้าชมสามารถขอรับเอกสารแผ่นพับที่เป็นแผนที่ของห้องจัดแสดงต่างๆ ภายในตัวอาคาร และพื้นที่บริเวณโดยรอบตัวอาคาร .. น้องๆ ที่ทำหน้าที่ต้อนรับอยู่ตรงนี้น่ารักครับ รู้สึกว่ากระตือรือร้นที่จะให้บริการผู้เข้าชมได้ดี

เมื่อเรารับแผ่นพับเรียบร้อยแล้วทางซ้ายมือจะเป็นห้องเบิกโรง ภายในห้องนั้นจะแสดงภาพยนตร์ที่เกริ่นนำเรื่องราวต่างๆ ก่อนที่จะเข้าไปชมนิทรรศการในห้องต่อไป โดยภาพยนตร์ที่ฉายจะมีเวลาประมาณ 5 นาที โดยด้านหน้ามีนาฬิกาดิจิตอลนับถอยหลังเพื่อให้ผู้เข้าชมที่มาไม่ทันรอบที่ฉายยืนรอได้ดูว่าเหลือเวลาที่จะยืนรอรอบต่ออีกเท่าไร แต่ระหว่างยืนรอก็สามารถเข้าไปชมห้องตึกเก่าเล่าเรื่องที่อยู่ด้านหลังเคานเตอร์ประชาสัมพันธ์ได้

Comment

Comment:

Tweet